Autoruns Gir Deg Kontroll Over Pc

Windows Update vil gi en indikasjon på om og når PC-en er kvalifisert. Dette kan du kontrollere ved å gå til Innstillinger/Windows Update. Gå til innstillinger og oppdater og sikkerhet, velg Windows Update og klikk på avanserte alternativer. Skyv pausebryteren til «På-posisjon» og alle oppdateringene vil bli stoppet i 35 dager. Du kan deretter endre […]

Read More